Камера №65 - Камера на вул.Бучми, 2. Вид на Миколайчука, 13, 13А.